ՀՀ ԳԱԱ Գ.Ս.Դավթյանի անվան հիդրոպոնիկայի պրոբլեմների ինստիտուտ. Հաղորդումներ= Институт проблем гидропоники им. Г.С.Давтяна НАН РА. Сообщения= G.S.Davtyan Institute of Hydroponics Problems NAS RA. Communications

Items where Year is 2005

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: E | А | В | Ա | Բ | Հ | Ղ | Մ | Ս
Number of items: 28.

E

Editorial, Board (2005) Պատասխանատու խմբագիր. ՀՀ ԳԱԱ Գ.Ս. Դավթյանի անվան հիդրոպոնիկայի պրոբլեմների ինստիտուտի հաղորդումներ, № 30. ISSN 0371-036X

Editorial, Board (2005) Բովանդակություն. ՀՀ ԳԱԱ Գ.Ս. Դավթյանի անվան հիդրոպոնիկայի պրոբլեմների ինստիտուտի հաղորդումներ, № 30. pp. 145-150. ISSN 0371-036X

Editorial, Board (2005) Անվանացանկ. ՀՀ ԳԱԱ Գ.Ս. Դավթյանի անվան հիդրոպոնիկայի պրոբլեմների ինստիտուտի հաղորդումներ, № 30. pp. 151-153. ISSN 0371-036X

А

Аветисян, А. and Скула, М. (2005) Влияние различных концентраций кадмия в почве на рост и развитие душицы обыкновенной (Сообщение 1). ՀՀ ԳԱԱ Գ.Ս. Դավթյանի անվան հիդրոպոնիկայի պրոբլեմների ինստիտուտի հաղորդումներ, № 30. pp. 129-135. ISSN 0371-036X

Аветисян, А. and Скула, М. (2005) Аккумуляция кадмия душицей обыкновенной, выращенной при различных концентрациях кадмия в почве (Сообщение 2). ՀՀ ԳԱԱ Գ.Ս. Դավթյանի անվան հիդրոպոնիկայի պրոբլեմների ինստիտուտի հաղորդումներ, № 30. pp. 136-139. ISSN 0371-036X

Аветисян, А. and Скула, М. (2005) Влияние различных концентраций кадмия в почве на фотосинтезирующие пигменты душицы обыкновенной (Сообщение 3). ՀՀ ԳԱԱ Գ.Ս. Դավթյանի անվան հիդրոպոնիկայի պրոբլեմների ինստիտուտի հաղորդումներ, № 30. pp. 140-144. ISSN 0371-036X

В

Варданян, А. П. and Саркисян, Э. Д. (2005) Ускоренное размножение зверобоя продырявленного методом in vitro. ՀՀ ԳԱԱ Գ.Ս. Դավթյանի անվան հիդրոպոնիկայի պրոբլեմների ինստիտուտի հաղորդումներ, № 30. pp. 76-80. ISSN 0371-036X

Варданян, А. П. and Саркисян, Э. Д. (2005) Культивирование зверобоя продырявленного в условиях открытой гидропоники микрорастениями, полученными клональным микроразмножением в культуре in vitro. ՀՀ ԳԱԱ Գ.Ս. Դավթյանի անվան հիդրոպոնիկայի պրոբլեմների ինստիտուտի հաղորդումներ, № 30. pp. 81-83. ISSN 0371-036X

Ա

Ալեքսանյան, Ջ. Ս. and Թադևոսյան, Ա. Հ. and Ստեփանյան, Բ. Թ. and Ստեփանյան, Ա. Ս. and Գալստյան, Հ. Մ. and Թովմասյան, Ա. Հ. and Հովհաննիսյան, Ա. Մ. (2005) Սովորական եղերդակի արդյունավետությունը և ֆիզիոլոգա-կենսաքիմիական առանձնահատկությունները անհող մշակույթի պայմաններում. ՀՀ ԳԱԱ Գ.Ս. Դավթյանի անվան հիդրոպոնիկայի պրոբլեմների ինստիտուտի հաղորդումներ, № 30. pp. 25-30. ISSN 0371-036X

Բ

Բաբախանյան, Մ. Ա. and Աստվածատրյան, Ն. Զ. and Հովհաննիսյան, Լ. Է. and Մարչենկո, Զ. Ի. (2005) Հետազոտություններ յոդի վերաբերյալ հիդրոպոնիկական ֆիտոտեխնոլոգիայի բնագավառում. ՀՀ ԳԱԱ Գ.Ս. Դավթյանի անվան հիդրոպոնիկայի պրոբլեմների ինստիտուտի հաղորդումներ, № 30. pp. 31-41. ISSN 0371-036X

Բունիաթյան, Ռ. Ժ. and Թադևոսյան, Ա. Հ. (2005) Դեղատու պատրինջի (Melissa officinalis L.) արդյունավետությունը հիդրոպոնիկայում. ՀՀ ԳԱԱ Գ.Ս. Դավթյանի անվան հիդրոպոնիկայի պրոբլեմների ինստիտուտի հաղորդումներ, № 30. pp. 49-54. ISSN 0371-036X

Հ

Հովսեփյան, Ա. Հ. and Էլոյան, Ս. Ա. and Պողոսյան, Գ. Յ. (2005) Անտառների վերականգնումը հիդրոպոնիկ տնկիներով. ՀՀ ԳԱԱ Գ.Ս. Դավթյանի անվան հիդրոպոնիկայի պրոբլեմների ինստիտուտի հաղորդումներ, № 30. pp. 42-48. ISSN 0371-036X

Հովսեփյան, Ա. Հ. and Պողոսյան, Գ. Յ. and Էլոյան, Ս. Ա. (2005) Մի քանի թփատեսակների տնկիների արագ արտադրությունը անհող մշակույթում. ՀՀ ԳԱԱ Գ.Ս. Դավթյանի անվան հիդրոպոնիկայի պրոբլեմների ինստիտուտի հաղորդումներ, № 30. pp. 68-71. ISSN 0371-036X

Ղ

Ղալաչյան, Լ. Մ. and Քոչարյան, Կ. Ա. and Ավետիսյան, Մ. Մ. and Թադևոսյան, Լ. Ս. (2005) Ռադիոնուկլիդների կուտակումը խաղողի վազում ռադիոէկոլոգիական տարբեր պայմաններում. ՀՀ ԳԱԱ Գ.Ս. Դավթյանի անվան հիդրոպոնիկայի պրոբլեմների ինստիտուտի հաղորդումներ, № 30. pp. 121-124. ISSN 0371-036X

Ղալաչյան, Լ. Մ. and Քոչարյան, Կ. Ա. and Ավետիսյան, Մ. Մ. and Թադևոսյան, Լ. Ս. (2005) Ծանր մետաղների կուտակումը խաղողի վազում ռադիոէկոլոգիական տարբեր պայմաններում. ՀՀ ԳԱԱ Գ.Ս. Դավթյանի անվան հիդրոպոնիկայի պրոբլեմների ինստիտուտի հաղորդումներ, № 30. pp. 125-128. ISSN 0371-036X

Մ

Մայրապետյան, Ս. Խ. and Ալեքսանյան, Ջ. Ս. and Թադևոսյան, Ա. Հ. and Ստեփանյան, Բ. Թ. and Գալստյան, Հ. Մ. and Թովմասյան, Ա. Հ. and Հովհաննիսյան, Ա. Մ. (2005) Բացօթյա հիդրոպոնիկայի պայմաններում տարբեր սննդարար լուծույթների ազդեցությունը կիտրոնային ռեհանի արդյունավետության վրա. ՀՀ ԳԱԱ Գ.Ս. Դավթյանի անվան հիդրոպոնիկայի պրոբլեմների ինստիտուտի հաղորդումներ, № 30. pp. 64-67. ISSN 0371-036X

Մայրապետյան, Ս. Խ. and Ալեքսանյան, Ջ. Ս. and Ստեփանյան, Բ. Թ. and Թադևոսյան, Ա. Հ. and Գալստյան, Հ. Մ. and Թովմասյան, Ա. Հ. (2005) Կուսածաղկի անհող աճեցման հնարավորությունը. ՀՀ ԳԱԱ Գ.Ս. Դավթյանի անվան հիդրոպոնիկայի պրոբլեմների ինստիտուտի հաղորդումներ, № 30. pp. 115-116. ISSN 0371-036X

Մայրապետյան, Ս. Խ. and Ավետիսյան, Ա. Ա. and Թադևոսյան, Ա. Հ. and Ալեքսանյան, Ջ. Ս. and Ստեփանյան, Բ. Թ. and Գալստյան, Հ. Մ. and Թովմասյան, Ա. Հ. and Հովհաննիսյան, Ա. Մ. (2005) Աճման խթանիչ Անտին-85-ի ազդեցությունը կիտրոնային ռեհանի արդյունավետության վրա բացօթյա հիդրոպոնիկայի պայմաններում. ՀՀ ԳԱԱ Գ.Ս. Դավթյանի անվան հիդրոպոնիկայի պրոբլեմների ինստիտուտի հաղորդումներ, № 30. pp. 117-118. ISSN 0371-036X

Մայրապետյան, Ս. Խ. and Ավետիսյան, Ա. Ա. and Մելիքյան, Գ. Ա. and Թադևոսյան, Ա. Հ. and Ալեքսանյան, Ջ. Ս. and Գալստյան, Հ. Մ. and Ստեփանյան, Բ. Թ. (2005) Եռաբաժան կատվալեզվի արդյունավետության ցուցանիշների փոփոխումը անհող մշակույթում՝ կախված աճման խթանիչ Անտին-85-ի կիրառումից (Հաղորդում 2). ՀՀ ԳԱԱ Գ.Ս. Դավթյանի անվան հիդրոպոնիկայի պրոբլեմների ինստիտուտի հաղորդումներ, № 30. pp. 15-24. ISSN 0371-036X

Մայրապետյան, Ս. Խ. and Թադևոսյան, Ա. Հ. and Ալեքսանյան, Ջ. Ս. and Ստեփանյան, Բ. Թ. and Բունիաթյան, Ռ. Ժ. and Թովմասյան, Ա. Հ. (2005) Եռաբաժան կատվալեզվի անհող աճեցման հնարավորությունը, ֆիզիոլոգա-կենսաքիմիական և դեղաքիմիական առանձնահատկությունները (Հաղորդում 1). ՀՀ ԳԱԱ Գ.Ս. Դավթյանի անվան հիդրոպոնիկայի պրոբլեմների ինստիտուտի հաղորդումներ, № 30. pp. 7-14. ISSN 0371-036X

Մայրապետյան, Ս. Խ. and Թադևոսյան, Ա. Հ. and Ալեքսանյան, Ջ. Ս. and Ստեփանյան, Բ. Թ. and Թովմասյան, Ա. Հ. and Գալստյան, Հ. Մ. and Հովհաննիսյան, Ա. Մ. (2005) Դեղատու եղեսպակի անհող աճեցման հնարավորությունը Հայաստանի տարբեր բնակլիմայական պայմաններում. ՀՀ ԳԱԱ Գ.Ս. Դավթյանի անվան հիդրոպոնիկայի պրոբլեմների ինստիտուտի հաղորդումներ, № 30. pp. 113-114. ISSN 0371-036X

Մայրապետյան, Ս. Խ. and Հովսեփյան, Ա. Հ. and Թադևոսյան, Ա. Հ. (2005) Հիդրոպոնիկական նոր համակարգ՝ աղուտ հողատարածքների արդյունավետ օգտագործման համար. ՀՀ ԳԱԱ Գ.Ս. Դավթյանի անվան հիդրոպոնիկայի պրոբլեմների ինստիտուտի հաղորդումներ, № 30. pp. 3-6. ISSN 0371-036X

Մանուկյան, Ա. Է. (2005) Մեծ կանթեղախոտի անհող արտադրության հնարավորությունն արարատյան դաշտի բացօթյա հիդրոպոնիկայի պայմաններում. ՀՀ ԳԱԱ Գ.Ս. Դավթյանի անվան հիդրոպոնիկայի պրոբլեմների ինստիտուտի հաղորդումներ, № 30. pp. 55-63. ISSN 0371-036X

Մանուկյան, Ա. Է. and Ահարոնյան, Ս. Ա. and Մալխասյան, Լ. Մ. (2005) Մի քանի դեղաբույսերի արդյունավետությունն արհեստական կլիմայի գործոնակայուն պայմաններում (Հաղորդում 1). ՀՀ ԳԱԱ Գ.Ս. Դավթյանի անվան հիդրոպոնիկայի պրոբլեմների ինստիտուտի հաղորդումներ, № 30. pp. 84-94. ISSN 0371-036X

Մանուկյան, Ա. Է. and Ահարոնյան, Ս. Ա. and Մալխասյան, Լ. Մ. (2005) Մի քանի եթերայուղատու բույսերի արդյունավետությունն արհեստական կլիմայի գործոնակայուն պայմաններում (Հաղորդում 2). ՀՀ ԳԱԱ Գ.Ս. Դավթյանի անվան հիդրոպոնիկայի պրոբլեմների ինստիտուտի հաղորդումներ, № 30. pp. 95-104. ISSN 0371-036X

Մանուկյան, Ա. Է. and Ահարոնյան, Ս. Ա. and Մալխասյան, Լ. Մ. (2005) Արհեստական կլիմայի գործոնակայուն պայմանների ազդեցությունը մի քանի դեղատու և եթերայուղատու բույսերի ֆիզիոլոգո-կենսաքիմիական ցուցանիշների վրա (Հաղորդում 3). ՀՀ ԳԱԱ Գ.Ս. Դավթյանի անվան հիդրոպոնիկայի պրոբլեմների ինստիտուտի հաղորդումներ, № 30. pp. 105-112. ISSN 0371-036X

Ս

Սարգսյան, Է. Դ. and Սերոբյան, Ա. Ռ. and Թամրազան, Հ. Ռ. and Վարդանյան, Ա. Պ. (2005) Խորդենու անհող մշակույթը in vitro եղանակով աճեցված միկրոբուսակներով. ՀՀ ԳԱԱ Գ.Ս. Դավթյանի անվան հիդրոպոնիկայի պրոբլեմների ինստիտուտի հաղորդումներ, № 30. pp. 72-75. ISSN 0371-036X

Սարգսյան, Է. Դ. and Վարդանյան, Ա. Պ. and Կարապետյան, Ա. Է. (2005) Փետրաձև կալանխոեի մշակույթը in vitro և հիդրոպոնիկ եղանակով. ՀՀ ԳԱԱ Գ.Ս. Դավթյանի անվան հիդրոպոնիկայի պրոբլեմների ինստիտուտի հաղորդումներ, № 30. pp. 119-120. ISSN 0371-036X

This list was generated on Mon Oct 21 22:40:36 2019 AMT.